Profile

76
36
70
k.A.
58
37
13
k.A.
Sophia
Finn
Berlin
Autorenfilmer
14
24
27
k.A.
17
92
56
k.A.
66
18
39
k.A.
25
54
11
k.A.
25
48
30
k.A.
44
25
25
k.A.
36
39
95
k.A.
96
38
91
k.A.
23
67
67
k.A.
74
37
69
k.A.
Simone
Puzik
Krefeld
Praktikum
53
37
38
k.A.
25
55
95
k.A.
37
81
85
k.A.
61
47
58
k.A.
52
72
34
k.A.
11
50
83
k.A.
52
62
57
k.A.
35
35
82
k.A.
72
56
16
k.A.
15
78
79
k.A.
Lukas
Michaelsen
Lehe
k.A.
53
64
60
k.A.
33
87
11
k.A.
77
32
86
k.A.
94
68
46
k.A.
77
86
28
k.A.
14
77
44
k.A.
61
83
24
k.A.
Marika
Brausch
Wiesbaden
k.A.
32
15
26
k.A.
99
16
49
k.A.
13
74
48
k.A.
53
25
37
k.A.
92
75
90
k.A.
63
75
36
k.A.
94
21
76
k.A.
84
40
56
k.A.
10
73
57
k.A.
16
20
87
k.A.
67
92
38
k.A.
99
42
64
k.A.
14
54
46
k.A.
46
61
90
k.A.
24
58
29
k.A.
68
31
64
k.A.
40
78
76
k.A.
87
38
39
k.A.
Nico
Scheuß
Köln
Auszubildender Mediengestalter Bild und Ton
83
51
31
k.A.
Leonard
Ermel
Berlin
k.A.
73
58
67
k.A.
26
81
52
k.A.
28
45
33
k.A.
27
39
10
k.A.
83
54
75
k.A.
47
13
27
k.A.
90
48
96
k.A.
Petra
Clemens
Köln
Projektorganisation
52
26
61
k.A.
76
94
68
k.A.
15
92
76
k.A.
11
67
56
k.A.
40
74
98
k.A.
57
79
37
k.A.
Julian
Davids
Schwerin
k.A.
54
96
28
k.A.
78
24
19
k.A.
61
49
60
k.A.
70
53
81
k.A.
91
11
86
k.A.
19
53
92
k.A.
97
52
18
k.A.
19
94
87
k.A.
22
75
45
k.A.
50
51
30
k.A.
83
35
55
k.A.
59
92
31
k.A.
94
98
97
k.A.
90
16
71
k.A.
32
61
94
k.A.
19
53
45
k.A.
45
83
75
k.A.
95
12
64
k.A.
85
52
47
k.A.
95
58
77
k.A.
99
32
35
k.A.
59
41
35
k.A.
21
94
98
k.A.
18
86
82
k.A.
32
65
64
k.A.
95
98
87
k.A.
52
45
10
k.A.
92
52
61
k.A.
17
51
51
k.A.
Admin
istrator
Internet
k.A.
28
37
60
k.A.
28
48
51
k.A.
13
71
55
k.A.
28
25
89
k.A.
17
79
65
k.A.
83
65
75
k.A.
36
94
45
k.A.
92
95
38
k.A.
31
79
95
k.A.
30
71
43
k.A.
24
46
17
k.A.
69
52
65
k.A.
42
63
94
k.A.
27
47
36
k.A.
13
26
54
k.A.
75
21
30
k.A.
46
27
84
k.A.
97
63
17
k.A.
84
97
12
k.A.
57
54
75
k.A.
11
82
47
k.A.
54
29
57
k.A.
81
79
87
k.A.
18
58
40
k.A.
85
14
59
k.A.
80
84
65
k.A.
23
73
18
k.A.
92
38
46
k.A.
59
14
72
k.A.
64
10
29
k.A.
51
57
84
k.A.
66
27
18
k.A.
35
88
85
k.A.
70
26
25
k.A.
20
21
72
k.A.
24
22
57
k.A.
53
93
30
k.A.
62
82
13
k.A.
64
76
70
k.A.
Miriam
Knobel
Haan
k.A.
43
62
80
k.A.
72
82
26
k.A.
71
84
64
k.A.
20
80
40
k.A.
87
92
86
k.A.
74
50
77
k.A.
67
29
18
k.A.
26
86
62
k.A.
40
57
65
k.A.
50
51
32
k.A.
28
61
27
k.A.
10
40
17
k.A.
74
83
53
k.A.
95
70
24
k.A.
99
45
89
k.A.
41
76
62
k.A.
45
34
56
k.A.
61
68
27
k.A.
63
49
53
k.A.
17
12
98
k.A.
69
44
21
k.A.
94
81
69
k.A.
69
39
34
k.A.
87
53
28
k.A.
Jannik
Pöstges
Mainz
k.A.
10
31
59
k.A.
36
90
70
k.A.
76
41
41
k.A.
52
69
39
k.A.
29
50
79
k.A.
35
25
75
k.A.
83
95
56
k.A.
60
17
86
k.A.
19
46
77
k.A.
95
54
46
k.A.
94
85
94
k.A.
42
15
27
k.A.
41
80
83
k.A.
77
61
38
k.A.
Lukas
Brandes
Dortmund
O-Ton, Sounddesign
18
22
34
k.A.
41
44
85
k.A.
49
81
24
k.A.
29
18
19
k.A.
69
61
71
k.A.
29
34
35
k.A.
52
43
99
k.A.
89
98
76
k.A.
76
81
85
k.A.
74
16
45
k.A.
17
29
10
k.A.
83
91
45
k.A.
38
51
23
k.A.
82
57
26
k.A.
35
17
73
k.A.
31
23
95
k.A.
Denise
Linnemann
Düsseldorf
k.A.
49
33
79
k.A.
32
92
35
k.A.
62
19
24
k.A.
17
87
88
k.A.
37
27
85
k.A.
19
12
62
k.A.
56
15
16
k.A.
Julius
Wieler
Essen
Produktionsleitung, Kameramann, Regisseur und...
47
92
53
k.A.
35
52
83
k.A.
Julian
Klotz
Essen
Geschäftsführer HK Media&Acoustics GbR
63
66
39
k.A.
78
24
98
k.A.
JeffryUsemy
JeffryUsemy
New Hampshire
5
21
27
89
k.A.
87
37
89
k.A.
57
90
70
k.A.
39
47
41
k.A.
49
20
33
k.A.
14
65
58
k.A.
68
38
85
k.A.
99
63
67
k.A.
69
50
38
k.A.
15
47
28
k.A.
16
13
17
k.A.
78
43
52
k.A.
78
38
88
k.A.
28
64
87
k.A.
43
90
93
k.A.
12
59
96
k.A.
74
51
67
k.A.
48
17
17
k.A.
41
29
12
k.A.
90
94
74
k.A.
23
71
83
k.A.
54
79
96
k.A.
77
26
14
k.A.
38
41
14
k.A.
77
75
89
k.A.
99
64
34
k.A.
37
72
67
k.A.
97
42
16
k.A.
63
55
57
k.A.
45
14
13
k.A.
52
64
79
k.A.
Mirko
Zeppenfeld
Gelsenkirchen
k.A.
92
45
44
k.A.
46
38
39
k.A.
69
83
21
k.A.
34
48
89
k.A.
89
28
92
k.A.
75
28
90
k.A.
52
36
90
k.A.
21
55
66
k.A.
62
65
75
k.A.
17
49
14
k.A.
67
38
68
k.A.
16
55
91
k.A.
57
59
48
k.A.
14
55
48
k.A.
70
29
15
k.A.
31
62
54
k.A.
17
10
90
k.A.
74
53
11
k.A.
50
10
46
k.A.
17
73
63
k.A.
92
14
11
k.A.
55
10
97
k.A.
87
75
99
k.A.
57
76
25
k.A.
47
15
58
k.A.
55
85
10
k.A.
89
25
61
k.A.
46
53
43
k.A.
16
60
45
k.A.
23
70
24
k.A.
43
58
39
k.A.
Zakmew
Zakmew
Banking, mortgage
4
78
57
46
k.A.
73
77
45
k.A.
66
59
91
k.A.
30
35
46
k.A.
97
57
89
k.A.
38
27
83
k.A.
58
77
61
k.A.
58
85
14
k.A.
Max
Gies
Neukirchen-Vluyn
k.A.
49
56
32
k.A.
67
49
99
k.A.
Lea
S.
Jena
k.A.
14
71
33
k.A.
Rasmus Max
Wirth
Berlin
k.A.
49
73
40
k.A.
19
28
93
k.A.
49
54
37
k.A.
85
85
49
k.A.
90
61
34
k.A.
77
40
59
k.A.
63
12
98
k.A.
93
35
25
k.A.
18
15
38
k.A.
88
10
68
k.A.
58
46
57
k.A.
74
21
66
k.A.
30
69
88
k.A.
Moritz
Rauch
Kaufbeuren
Schauspieler
82
44
85
k.A.
87
23
87
k.A.
Konstantin
Nimmerfroh
Frankfurt Am Main
k.A.
94
96
63
k.A.
24
27
70
k.A.
54
85
99
k.A.
55
58
93
k.A.
22
69
65
k.A.
43
23
45
k.A.
34
61
19
k.A.
44
53
77
k.A.
23
41
49
k.A.
90
49
74
k.A.
16
69
70
k.A.
55
79
57
k.A.
93
76
48
k.A.
46
32
24
k.A.
10
13
88
k.A.
Bernd
Engelkamp
Düsseldorf
Doc
35
78
95
k.A.
69
77
60
k.A.
Leon
Landsberg
Köln
k.A.
85
81
84
k.A.
65
54
12
k.A.
70
78
92
k.A.
11
59
67
k.A.
47
73
75
k.A.
15
50
55
k.A.
27
76
36
k.A.
57
69
83
k.A.
47
91
94
k.A.
34
98
54
k.A.
46
48
36
k.A.
23
42
65
k.A.
27
56
73
k.A.
Christoph
Janetzko
Düsseldorf
k.A.
58
21
60
k.A.
65
47
19
k.A.
76
78
91
k.A.
52
39
16
k.A.
95
66
44
k.A.
84
84
64
k.A.
88
58
57
k.A.
63
43
61
k.A.
75
69
83
k.A.
64
35
45
k.A.
42
58
98
k.A.
45
74
19
k.A.
70
40
33
k.A.
78
24
19
k.A.
48
99
43
k.A.
59
86
61
k.A.
87
89
74
k.A.
73
57
61
k.A.
16
67
19
k.A.
36
38
49
k.A.
61
93
30
k.A.
46
84
33
k.A.
15
98
60
k.A.
69
94
21
k.A.
25
16
89
k.A.
14
19
27
k.A.
20
74
57
k.A.
52
61
75
k.A.
38
69
58
k.A.
16
58
88
k.A.
85
44
40
k.A.
Nina
Wecker
Düsseldorf
k.A.
97
11
75
k.A.
39
21
77
k.A.
32
48
69
k.A.
93
44
53
k.A.
91
92
68
k.A.
28
98
92
k.A.
Kim Lea
Sakkal
Köln
k.A.
42
59
44
k.A.
69
79
46
k.A.
94
99
64
k.A.
71
33
81
k.A.
52
89
88
k.A.
56
19
32
k.A.
53
28
20
k.A.
50
29
70
k.A.
57
29
92
k.A.
29
76
92
k.A.
92
97
62
k.A.
89
28
14
k.A.
Pofosstask
Pofosstask
Fl.
16
47
67
19
k.A.
17
56
31
k.A.
57
95
16
k.A.
94
97
67
k.A.
47
45
36
k.A.
Axel
Bouffier
Bochum
k.A.
75
23
62
k.A.
24
21
12
k.A.
23
88
48
k.A.
87
24
28
k.A.
Suga
Muhze
Oer-Erkenschwick
k.A.
89
72
95
k.A.
19
43
55
k.A.
Marco
Huppertz
Dortmund
k.A.
73
50
79
k.A.
91
43
35
k.A.
80
43
86
k.A.
31
16
40
k.A.
93
47
42
k.A.
Patrick
Grögler
Köln
Komponist für Filmmusik
28
43
52
k.A.
57
45
11
k.A.
89
77
38
k.A.
92
14
32
k.A.
28
64
59
k.A.
50
18
73
k.A.
28
21
39
k.A.
14
38
21
k.A.
58
41
28
k.A.
Jessica
Brösicke
Berlin
Schauspielerin
28
76
19
k.A.
54
83
16
k.A.
74
13
90
k.A.
84
40
37
k.A.
78
90
70
k.A.
69
21
41
k.A.
51
69
32
k.A.
44
20
69
k.A.
38
46
42
k.A.
62
95
77
k.A.
69
48
46
k.A.
45
10
34
k.A.
30
71
80
k.A.
43
13
66
k.A.
99
23
15
k.A.
17
83
32
k.A.
56
79
92
k.A.
14
57
59
k.A.
Jaspeninego
Jaspeninego
Government
Director
Ida
Riegel
Bayreuth
k.A.
80
81
92
k.A.
52
57
87
k.A.
36
55
57
k.A.
32
16
19
k.A.
52
15
76
k.A.
73
20
96
k.A.
98
87
71
k.A.
56
34
66
k.A.
55
75
23
k.A.
75
14
74
k.A.
31
97
43
k.A.
91
73
66
k.A.
38
94
76
k.A.
37
92
19
k.A.
31
84
29
k.A.
39
66
11
k.A.
20
50
71
k.A.
23
71
46
k.A.
97
72
56
k.A.
83
63
84
k.A.
18
54
94
k.A.
14
24
40
k.A.
93
58
33
k.A.
14
35
39
k.A.
24
36
57
k.A.
12
41
56
k.A.
42
16
41
k.A.
81
93
45
k.A.
44
59
38
k.A.
54
72
92
k.A.
48
60
41
k.A.
11
78
59
k.A.
Vanessa
Linnemann
Düsseldorf
k.A.
75
63
33
k.A.
78
97
76
k.A.
40
99
49
k.A.
47
56
24
k.A.
45
41
71
k.A.
89
62
35
k.A.
12
28
63
k.A.
74
91
11
k.A.
70
35
96
k.A.
33
66
81
k.A.
57
71
89
k.A.
Squaranstask
Squaranstask
Service
4
41
22
28
k.A.
39
73
98
k.A.
77
71
60
k.A.
34
51
51
k.A.
97
23
64
k.A.
18
51
13
k.A.
33
11
87
k.A.
Vadim
Schlee
Köln
k.A.
93
88
16
k.A.
Olav
Dennhoven
Korschennbroich
Schauspieler
88
44
91
k.A.
74
42
43
k.A.
81
96
68
k.A.
32
15
59
k.A.
95
65
75
k.A.
33
57
41
k.A.
46
29
83
k.A.
55
28
94
k.A.
Newbadjeake
Newbadjeake
New York
16
Salli
Martin
Berlin
k.A.
30
32
72
k.A.
10
33
29
k.A.
34
52
16
k.A.
67
39
24
k.A.
11
31
68
k.A.
57
83
92
k.A.
41
70
26
k.A.
54
90
45
k.A.
64
51
47
k.A.
16
84
80
k.A.
71
71
72
k.A.
Sergio
Estébanez
Köln
Editor - Postproduktion
61
99
26
k.A.
87
40
77
k.A.
26
37
42
k.A.
21
41
77
k.A.
37
43
23
k.A.
62
44
24
k.A.
14
14
65
k.A.
63
92
13
k.A.
43
31
42
k.A.
18
53
77
k.A.
91
22
65
k.A.
38
47
27
k.A.
76
98
38
k.A.
66
64
92
k.A.
10
28
90
k.A.
45
30
85
k.A.
64
94
12
k.A.
56
80
42
k.A.
73
58
11
k.A.
27
43
90
k.A.
36
62
76
k.A.
99
42
72
k.A.
85
15
47
k.A.
72
60
49
k.A.
88
11
73
k.A.
88
82
64
k.A.
92
55
58
k.A.
10
49
24
k.A.
Fabian
Fess
Göttingen
k.A.
Daniel
Bärg
Dortmund
k.A.
Horst
Eisenmann
Fürth
k.A.
66
89
81
k.A.
14
63
37
k.A.
15
98
95
k.A.
49
74
43
k.A.
34
85
99
k.A.
73
87
67
k.A.
58
48
75
k.A.
12
84
24
k.A.
79
71
37
k.A.
91
27
32
k.A.
44
85
76
k.A.
59
55
92
k.A.
12
24
80
k.A.
60
18
10
k.A.
93
18
26
k.A.
45
69
31
k.A.
67
19
79
k.A.
Tarik
Badaoui
Düsseldorf
Filmtonmeister/Boom Operator
84
58
45
k.A.
21
90
25
k.A.
10
39
33
k.A.
18
73
67
k.A.
74
88
79
k.A.
Lars
Brauer
Kaarst
freelancer
93
99
46
k.A.
16
97
48
k.A.
80
70
27
k.A.
77
60
70
k.A.
Moritz
Wimmer
Kempen
k.A.
59
68
20
k.A.
78
32
74
k.A.
36
22
26
k.A.
25
39
65
k.A.
18
22
50
k.A.
84
75
53
k.A.
Philipp
Massion
Ratingen
Freier Journalist
20
70
92
k.A.
53
70
27
k.A.
30
96
69
k.A.
77
38
94
k.A.
16
69
80
k.A.
18
80
27
k.A.
49
53
75
k.A.
58
28
60
k.A.
41
65
46
k.A.
Julial
Loosen
Dortmund
AL, Regieassistenz, PL
40
87
30
k.A.
99
23
77
k.A.
20
13
19
k.A.
54
83
15
k.A.
Diana
Kaiser
Köln
k.A.
13
24
36
k.A.
47
10
48
k.A.
31
49
80
k.A.
61
15
43
k.A.
39
94
43
k.A.
65
55
25
k.A.
48
67
69
k.A.
93
89
11
k.A.
61
42
89
k.A.
30
75
30
k.A.
57
61
41
k.A.
49
76
40
k.A.
86
77
27
k.A.
57
20
16
k.A.
Marius Jonathan
Leopold
Reinfeld
k.A.
22
32
37
k.A.
57
40
96
k.A.
92
75
89
k.A.
25
16
57
k.A.
17
13
12
k.A.
50
51
68
k.A.
62
70
39
k.A.
Meinfredoa
Meinfredoa
Connecticut
God
76
11
19
k.A.
87
14
58
k.A.
72
86
49
k.A.
79
33
43
k.A.
22
41
41
k.A.
11
74
20
k.A.
51
62
56
k.A.
97
81
92
k.A.
80
31
41
k.A.
68
63
62
k.A.
Lotte
Ruf
Düsseldorf / Dortmund
Produktionleitung / Aufnahmeleitung/ Fotografin...
34
18
92
k.A.
43
69
81
k.A.
69
81
65
k.A.
67
74
69
k.A.
71
67
27
k.A.
94
55
69
k.A.
73
45
79
k.A.
61
42
93
k.A.
Tabea
Karbe
Köln
k.A.
45
10
86
k.A.
Niklas
Klauner
Göttingen
k.A.
94
19
37
k.A.
26
11
99
k.A.
77
70
22
k.A.
62
69
92
k.A.
12
84
51
k.A.
78
69
30
k.A.
70
11
11
k.A.
Alexander
Iyimen
Mainz
k.A.
jung&talentiert
jung&talentiert
Düsseldorf
k.A.
45
70
39
k.A.
82
45
37
k.A.
41
81
86
k.A.
24
69
84
k.A.
Laura
Hooymann
Bad Oeynhausen
k.A.
80
82
96
k.A.
30
90
23
k.A.
53
63
58
k.A.
75
31
74
k.A.
29
68
29
k.A.
96
93
30
k.A.
56
46
22
k.A.
75
19
75
k.A.
19
46
18
k.A.
57
53
22
k.A.
78
11
69
k.A.
45
68
24
k.A.
49
11
56
k.A.
12
35
62
k.A.
19
54
39
k.A.
80
50
42
k.A.
66
91
10
k.A.
Jonathan
Steininger
Graz
k.A.
48
23
83
k.A.
86
92
62
k.A.
56
93
56
k.A.
18
95
41
k.A.
32
56
50
k.A.
16
26
61
k.A.
11
60
64
k.A.
69
95
43
k.A.
42
82
69
k.A.
59
79
92
k.A.
48
19
90
k.A.
42
62
85
k.A.
55
17
55
k.A.
34
35
99
k.A.
99
66
35
k.A.
23
11
36
k.A.
88
51
50
k.A.
68
50
51
k.A.
28
19
55
k.A.
11
56
31
k.A.
66
24
95
k.A.
39
37
59
k.A.
73
58
71
k.A.
55
68
56
k.A.
65
73
78
k.A.
12
35
75
k.A.
97
64
40
k.A.
37
61
88
k.A.
60
66
66
k.A.
Kristina
Ratzka
Rodgau
k.A.
30
36
85
k.A.
39
60
20
k.A.
41
39
72
k.A.
41
26
28
k.A.
59
19
48
k.A.
64
18
45
k.A.
54
33
89
k.A.
69
69
49
k.A.
63
26
45
k.A.
90
80
83
k.A.
19
62
91
k.A.
82
36
24
k.A.
28
87
61
k.A.
28
70
19
k.A.
18
20
23
k.A.
Biovartiepatt
Biovartiepatt
Biovartiepatt
hnifmHeadwayBuitteecen@excitedxnx.online
46
64
98
k.A.
63
93
20
k.A.
93
66
48
k.A.
53
32
90
k.A.
36
57
10
k.A.
30
15
75
k.A.
22
72
86
k.A.
30
61
62
k.A.
41
49
50
k.A.
72
30
49
k.A.
42
16
62
k.A.
54
68
70
k.A.
19
49
65
k.A.
31
84
18
k.A.
54
56
82
k.A.
14
54
89
k.A.
97
10
75
k.A.
25
90
13
k.A.
93
67
43
k.A.
18
45
64
k.A.
88
62
13
k.A.
81
75
33
k.A.
43
43
15
k.A.
48
80
65
k.A.
55
96
72
k.A.
79
34
15
k.A.
74
58
99
k.A.
87
52
88
k.A.
46
97
97
k.A.
39
16
45
k.A.
69
70
53
k.A.
39
64
79
k.A.
93
55
98
k.A.
62
87
61
k.A.
75
41
23
k.A.
94
41
26
k.A.
75
32
64
k.A.
34
32
53
k.A.
20
32
85
k.A.
47
86
18
k.A.
30
61
56
k.A.
40
78
40
k.A.
17
91
15
k.A.
97
81
43
k.A.
15
44
93
k.A.
24
77
72
k.A.
Florian
Borneck
Hilden
k.A.
45
92
42
k.A.
24
15
94
k.A.
87
86
36
k.A.
58
99
12
k.A.
92
40
44
k.A.
42
65
94
k.A.
Selda
Koe
Düsseldorf
Standfotograf/ Unit Stills
58
54
78
k.A.
26
80
36
k.A.
75
23
74
k.A.
91
62
39
k.A.
90
84
37
k.A.
65
78
99
k.A.
97
97
47
k.A.
46
53
82
k.A.
61
13
18
k.A.
22
65
30
k.A.
34
27
62
k.A.
73
92
89
k.A.
Chantal
Bergemann
Köln
Studentin
32
25
55
k.A.
Vanessa
Admin
Adminhausen
k.A.
Desiree
Hens
Düsseldorf
Redaktionsassistentin
36
24
72
k.A.
29
13
72
k.A.
17
12
14
k.A.
82
51
57
k.A.
36
56
16
k.A.
26
76
72
k.A.
71
60
85
k.A.
49
44
15
k.A.
27
32
98
k.A.
88
74
38
k.A.
96
73
21
k.A.
29
56
68
k.A.
26
73
17
k.A.
96
82
97
k.A.
77
20
49
k.A.
91
63
57
k.A.
38
88
12
k.A.
89
86
37
k.A.
Jessica
Schiffer
Viersen
k.A.
65
88
46
k.A.
19
23
77
k.A.
36
41
64
k.A.
62
18
87
k.A.
51
82
83
k.A.
25
98
54
k.A.
57
59
74
k.A.
95
41
76
k.A.
Felix
van Kann
Frankfurt am Main
k.A.
17
47
37
k.A.
51
69
67
k.A.
51
69
77
k.A.
40
96
60
k.A.
62
76
33
k.A.
75
10
63
k.A.
85
16
83
k.A.
Hans
Lietz
Moers
k.A.
84
34
22
k.A.
Nathalie
Begg
Köln
k.A.
23
99
41
k.A.
29
87
26
k.A.
26
21